Belgelerin Tercümesi

Bulunduğunuz Sayfa:

RESMİ EVRAKLAR / BELGELERİN TERCÜMESİ

Resmi evraklar ve belgeler genelde resmi kurumlar arası geçerliliği olan evraklardır. Belgenin resmiyeti kazanması için Noter Oneylı olması gerekmektedir ayrıca uluslararası resmiyeti kazanması içinde apostil onayı gerekmektedir. bu onaylardan önce elbette tercüme gerekir yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilmiş ve ıslak imzalı tercüme bürosunun kaşesi ve imzası olması gerekir. bu konuda bizim 129 dilde yeminli tercümanımız ile sizlere hizmet vermekteyiz. 

RESMİ EVRAKLAR TERCÜMESİ;

1.Pasaport

2.Kimlik

3.diploma

4.tapu

5. evlilik cüzdani

6.senetler

7.vekaletname

8.öğrenci belgesi

9.traskript

10.nüfüs kayıt örneği

11.mernis tutanağı

12.doğum belgesi A4

13. vb evrakların yabancı dilden türkçeye yada bilakis tercüme edilip noterden onaylatarak resmiyeti kazandırır.

Losa Tercüme Bürosu bu konuda uzman kadrosu ile sizlere hızlı ve güvenilir şekilde hizmet vermektedir.

www.losatercume.com