Hukuki Tercüme

Bulunduğunuz Sayfa:

HUKUKİ TERCÜME

Hukuki tercüme zor olmakla beraber alanında uzman tercüman bulmakta oldukça zordur. Anadilde bile anlaşması güç terimler içermesi ve sonuç itibariyle başka bir dile çeviri yapabilmesi için her iki dilde de uzmanlaşmış olması gerekir biz Losa Tercüme Ltd Şti olarak yurtdışında lisans eğitimi bitirmiş alanında uzman kadro ile en mükemmel şeklinde tercüme hizmeti vermekteyiz.

 

HUKUKİ TERCÜME HİZMETLERİ

1.Yabancı yargı kararları

2. Mahkeme kararları ve belgeleri tercümesi

3. Vekaletname tercümesi

4. sözleşme ve muvafakat name tercümesi

5.İmza sirküleri tercümesi

6. Dava dosyaları tercümesi

7. Yabancı ve yerli mevzuat ve kararlar tercümesi

8. Sanık ve tanık ifadelerin tercümesi

9. icra belgelerin tercümesi

10. Beyannameler tercümesi

11. yönetmenlikler tercümesi

12.iddianameler tercümesi

13.patent ve marka tescil işlem tercümesi

14.suç dosyası tercümesi

15.vergilendirme tercümesi

16.Tapu ve evlilik cüzdanı tercümesi

17.Kira sözleşmesi tercümesi